Levá strana Pravá strana

Jak třídit odpad

#

Jak třídit odpad, podrobnější popis PDF.

 

 


 

Prosíme o pečlivé třídění odpadů – směsný komunální odpad, sklo, plasty, papír a plech.

Pokud budou v nádobách na TKO jiné odpady než směsný komunální odpad, pracovníci Marius Pedersen popelnici nevyvezou !!!

Od Nového roku platí povinnost obce zajistit sběr jedlých olejů z domácnosti. Během měsíce ledna bude zajištěn červený kontejner, který bude umístěn u autobusové zastávky v horní části obce.

Jako druhá varianta je možné čiré 1,5-2 litrové lahve s jedlým olejem zanechat na nádobě na komunální odpad, kde už ho pracovníci Marius Pedersen seberou.

 

V letáčcích je více info ohledně třídění.

 

Děkujeme.

 

Obec Libel