Levá strana Pravá strana

Úřední deska


NázevDatum vyvěšení / sejmutíJednací / evidenční čísloZhotovitel dokumentu
IkonkaZávěrečný účet 20.05.2020 09.06.2020Obec Libel
IkonkaZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 20.05.2020 09.06.2020Obec Libel
IkonkaVýsledovka 20.05.2020 09.06.2020Obec Libel
IkonkaRozvaha 20.05.2020 09.06.2020Obec Libel
IkonkaPříloha k závěrečnému účtu 20.05.2020 09.06.2020Obec Libel
IkonkaInventarizační zpráva 20.05.2020 09.06.2020Obec Libel
IkonkaVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019 20.05.2020 09.06.2020Obec Libel
IkonkaRozpočtové opatření č. 3 22.04.2020 31.12.2020Obec Libel
IkonkaRozpočtové opatření č. 2 22.04.2020 31.12.2020Obec Libel
IkonkaPorovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 29.04.2020 29.05.2020Aqua servis RK
IkonkaInfo k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí 21.04.2020 31.07.2020FÚ pro KHK
IkonkaSplatnost daně z nemovitých věcí 21.04.2020 31.07.2020FÚ pro KHK
IkonkaVeřejná vyhláška - daň z nemovitostí 21.04.2020 31.07.2020FÚ pro KHK
IkonkaMimořádné opatření - omezení pohybu osob s výjimkami 08.04.2020 31.12.2020Ministerstvo zdravotnictví
IkonkaMimořádné opatření - maloobchodní prodej a prodej služeb 08.04.2020 31.12.2020Ministerstvo zdravotnictví
IkonkaOpatření obecné povahy 06.04.2020 31.12.2022Ministerstvo zemědělství
IkonkaOpatření obecné povahy 02.04.2020 31.12.2020Vláda ČR
IkonkaOmezení železniční dopravy - výčet 30.03.2020 31.12.2020Krajský úřad KHK
IkonkaOmezení železniční dopravy-popis 30.03.2020 31.12.2020Krajský úřad KHK
IkonkaDoporučení hejtmana Královéhradeckého kraj 23.03.2020 31.12.2020Královéhradecký kraj
IkonkaUsnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření 19.03.2020 31.12.2020Vláda ČR
IkonkaRozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje 19.03.2020 31.12.2020Královéhradecký kraj
IkonkaInformace Finanční správy 16.03.2020 30.06.2020FÚ pro KHK
IkonkaRozpočtové opatření č. 1 03.02.2020 31.12.2020Obec Libel
IkonkaAktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 26.02.2020 31.12.2020Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
IkonkaSchválený rozpočet VsCs 2020 15.12.2019 31.12.2020Vodovodní svaz Císařská studánka
IkonkaObecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Libel 17.12.2019 31.12.2020Obec Libel
IkonkaSchválený rozpočet obce Libel 2020 17.12.2019 31.12.2020Obec Libel
IkonkaSchválený střednědobý rozpočtový výhled Obce Libel 2021-2023 17.12.2019 31.12.2020Obec Libel
IkonkaOpatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 08.12.2019 31.12.2022Ministerstvo zemědělství
IkonkaOznámení Mikroregionu Rychnovsko 26.06.2019 26.06.2020DSO Mikroregion Rychnovsko
IkonkaOpatření obecné povahy 03.09.2019 31.12.2022Ministerstvo zemědělství
IkonkaOpatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 10.04.2019 31.12.2022Ministerstvo zemědělství
IkonkaSeznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky 06.03.2019 31.12.2999Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
IkonkaStřednědobý rozpočtový výhled 2019-2021 08.01.2018 31.12.2021Obec Libel