Levá strana Pravá strana

Znak a vlajka

V roce 2005 na lednovém jednání veřejného zastupitelstva podala starostka Božena Šedová návrh,že by obec mohla mít svoji identitu,tedy svůj znak a prapor. Obrátila se tedy na paní Jarmilu Haldovou ze Sedloňova,která zhotovuje pro jednotlivé obce tyto heraldické návrhy.Paní Haldová připravila čtyři návrhy znaku a vlajky z dostupných informací z historie naší obce.Návrhy byly vystaveny na vývěsní tabuli,aby si občané sami vybrali z uvedených návrhů,ten nejlepší. 11.5 2005 došly konečné návrhy s komentáři na znak a vlajku od paní Haldové. 18.5 2005 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Libel schválen znak a prapor. 26.9 2005 odeslána žádost na Poslaneckou sněmovnu parlamentu ČR do Prahy, a na Zemský archiv do Opavy panu Phdr. Karlu Mullerovi.

Obec Libel - Znak a vlajka

Znak-Ve stříbrném štítě pod modrou hlavou se dvěma odvrácenými vztyčenými zlatými lipovými listy na stoncích s plodem červená zavřená vrata se zlatými závěsy ve tvaru lipových listů,vnich kosmý vztyčený meč šikmo podložený cepem,obojí zlaté.

Vlajka-Bílý list s modrým žerďovým pruhem širokým jednu třetinu délky listu. V modrém pruhu pod sebou dva žluté lipové listy s plody,horní obrácený k žerďovému,dolní k vlajícímu okraji.V bílém poli červená zavřená vrata se žlutými závěsy ve tvaru lipových listů,v nich kosmo meč hrotem k hornímu okraji šikmo podložený cepem,oboje žluté.

Červená vrata připomínají vyvýšeninu se stejným pomístným názvem,kde se v roce 1628 střetlo protireformační vojsko z katolického Kostelce a Častolovic,symbolizováno mečem,se vzbouřenými sedláky z Opočenska,symbolizováni cepem a strhla se zde krvavá bitka.

Lipové listy symbolizují památnou lípu,zasazenou v roce 1924,kdy probíhala parcelace panského statku,stříbrné a modré pole symbolizují barvy pánů z Častolovic a tedy i držitelů vsi Lible.

Obecní symboly byly oficiálně předány starostce Boženě Šedové předsedou Poslanecké sněmovny PhDr.Lubomírem Zaorálkem dne 5.12 2005 v Praze.
 

Obec Libel - Předání symbolů