Levá strana Pravá strana

Informace o obci

Obec Libel

Obec se rozkládá  v malebném podhůří Orlických hor,na návrší asi 3km severně od Častolovic při hlavní cestě na Solnici.Svým katastrálním územím zaujímá rozlohu přibližně 365 ha. Zemědělské půdy je 319 ha,lesní 17 ha,vodní plochy je 6 ha,cesty a komunikace tvoří 17 ha a 4 ha jsou zastavěné.

Nejvýše položené místo jsou Červená vrata 346 metrů nad mořem. Údolím při západní hranici s Ledskou a jižní s Častolovicemi pospíchá svým různě se klikatícím korytem horská říčka Bělá,někdy zvaná Alba či řeka Solnická,v letech 1559-77 nazývána dokonce řekou Novohradskou,podle Nového hradu nad Skuhrovem,pod jehož zříceninou protéká.Tato poklidná řeka se ale dokáže při rychlém tání sněhu či velkých deštích proměnit v okamžiku v dravý a běsnící živel a napáchat veliké škody.

Severní hranici s Třebešovem tvoří dnes otevřená pole s údolím Slatinka,k východu pak pole přecházejí Vejmolem k hluboké strži Velké Nákly a do údolí k lesu Habřina,který již tvoří část východní hranice se Slemenem.Většinu východní hranice se Synkovem ale vytváří potok Dubenec,v mapách též uváděný jako Lokotský,protože přitéká od Lokota a pokračuje do pod Habřinou do údolí zvaného V Rybníkách.  

V dobách minulých zde bývaly v řadě postupně za sebou čtyři rybníky,které tento potok spojoval.
V 18.století byly vysušeny a proměněny v louky,ale rostla tu jen samá ostřice a kyselá tráva,použitelná pro dobytek pouze jako podnastýlka. Po roce 1991,kdy došlo k navrácení pozemků majitelům,byl zde jeden z rybníků obnoven a pojmenován Dubenec,stejně jako potok,který jeho středem pokračuje ve své cestě k jižní hranici,aby tam své vody spojil s řekou Bělou.

Obec Libel byla od prvopočátku své existence,celých 400 let součástí častolovického panství až do roku 1848, kdy se obce osamostatnily. Tato volnost však trvala jen jedno století a v roce 1960 již Libel byla v područí sousední obce Třebešov a od roku 1981 Černíkovic. Díky politickým změnám v roce 1989 se naše obec osamostatnila.

Obecní úřad sídlí v bývalé škole. V současnosti žije ve 34 trvale obydlených domech 114 obyvatel, kteří většinou dojíždějí za prací do okolních měst, protože pracovní příležitost v současné době zde není žádná. Používají převážně vlastní dopravní prostředky, neboť autobusové spojení je velmi omezené a také si musí při cestě obstarat i nákupy, protože prodejna v obci není. Zachoval se pouze hostinec na čp.12 a jmenuje se Zlatý klas.

Základní školu a školku navštěvují děti v Častolovicích. Za vyšším vzděláním už musí dojíždět do vzdálenějších měst. Jsou zde pouze čtyři podnikatelé provozující autoopravárenskou,autoklempířskou a zámečnickou dílnu a pohostinství.

Obec Libel - Koláž