Levá strana Pravá strana

Veřejná schůze obecního zastupitelstva

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY LIBLE NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIBEL,

KTERÉ SE BUDE KONAT

 

VE ČTVRTEK DNE 11.11.2010

OD 19.00 HODIN

 

V  ZASEDACÍ MÍSTNOSTI POHOSTINSTVÍ U ZLATÉHO KLASU V LIBLI

 

PROGRAM: 1) Zahájení

2) Složení slibu členů ZASTUPITELSTVA OBCE LIBEL

3) Volba komisí návrhové, volební a mandátové

4) Zpráva předsedy volební komise

5) Volba starosty, místostarosty a předsedů výborů

6) Volba zástupce do svazků obcí

7) Schválení odměn starosty, místostarosty a předsedů výborů

8) Různé

9) Diskuse

10) Schválení usnesení

11) Závěr