Obecní úřad

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/99
 1. Oficiální název:
Obec  Libel 
 2.Důvod a způsob založení:
 Zákon č. 128/2000 sb. O obcích ( obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů: Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů,tvoří územní celek,který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací a má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplívající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů,při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
 3.Organizační struktura:
 Zastupitelstvo:
Šedová Božena-starosta
Chaloupka Jíří-místostarosta
Pospíšil Marek
Macháček Rudolf
Hejhal František
Votroubek Libor
Pršalová Věra
 Kontrolní výbor:
Votroubek Libor-předseda
Votroubková Ivana čp.50-člen
Hejhal František-člen
 Finanční výbor:
Macháček Rudolf-předseda
Pospíšil Marek-člen
Pršalová Věra-člen
 4.Kontaktní spojení:
 Adresa: Obec Libel , Libel čp.28 , 51741 Kostelec nad Orlicí
Bankovní spojení: 1240014369/0800
Telefon: 494 322 039 , mobil starosta 724 183 415
E-mail: obec.libel@tiscali.cz
www: oulibel.cz
Úřední hodiny: středa od 17:00 do 19:00
5. Identifikační číslo
 00579254